Có cần công chứng tài sản riêng trước khi kết hôn?

Thứ tư, 21/03/2018, 08:00 AM
Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Bạn đọc Phạm Thanh Hải - Thái Nguyên đặt câu hỏi: Tôi có một số tài sản riêng nhưng không muốn sau này khi kết hôn số tài sản đó sẽ trở thành tài sản chung của vợ chồng. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có cần phải làm văn bản công chứng tài sản riêng trước khi kết hôn không?

Tai san rieng

Hình ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Thị Yến - Công ty Luật TNHH Everest (Tổng đài tư vấn 1900 6198) tư vấn:

Liên quan đến vấn đề anh/chị quan tâm, chúng tôi trích dẫn quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 như sau:

- Về tài sản chung của hai vợ chồng:

" Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này (quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân); tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng" (khoản 1 Điều 33).

- Về tài sản riêng của vợ, chồng

"1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này" (Điều 43).

Như vậy, căn cứ các quy định nói trên, căn nhà mà anh/chị đứng tên có trước khi kết hôn nên là tài sản riêng của anh/chị, không thể là tài sản chung vợ chồng. Điều đó cũng có nghĩa sau khi anh/chị kết hôn, chồng anh/chị không có quyền và nghĩa vụ gì liên quan đến tài sản này. Do vậy, anh/chị không cần phải lập văn bản để xác nhận tài sản này là của riêng anh/chị, có trước khi kết hôn.

Từ khóa:
Bình luận