"Có nền tảng vững, gia đình sẽ luôn là bệ phóng"

Tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy (Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam)  - Thứ tư, 22/01/2020, 07:00 AM
Trong bối cảnh công tác Dân số - KHHGĐ trở thành một trong những nhiệm vụ hàng đầu của đất nước, Hội KHHGĐ Việt Nam luôn đồng hành chăm sóc sức khỏe trong mỗi gia đình Việt Nam.

Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, gia đình có những cơ hội thuận lợi để phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với vai trò và trách nhiệm của mình, Hội KHHGĐ Việt Nam luôn nỗ lực hết mình trong công tác dân số, trong đó có công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) trong những năm qua luôn được ưu tiên hàng đầu.

Gia đình là tế bào của xã hội. Khi kinh tế gia đình đảm bảo thì con cái sẽ có cơ hội học tập tốt hơn. Đây chính là tiền đề tạo nên sự thịnh vượng, giàu có cho các thế hệ tương lai. Để phát triển mỗi gia đình trong xã hội một cách bền vững, công tác dân số là yếu tố quan trọng.

1

Tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam

Thực tế đã chứng minh, dân số có ổn định xã hội sẽ phồn vinh và gia đình hạnh phúc. Sự thành công của chương trình kế hoạch hóa gia đình sẽ đem lại những hiệu quả rõ rệt, lâu dài khi người dân dần ý thức và có hành động phù hợp để có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình sẽ đảm bảo tốt quyền lợi cho người mẹ, trẻ em, gia đình và cộng đồng. Làm tốt công tác này, giúp cho phụ nữ có một sức khỏe ổn định, có điều kiện tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội. Các thành viên đều được nuôi dưỡng, chăm sóc tốt hơn và trở thành công dân tốt.

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng đất nước ngày càng hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Để thực hiện tốt, chúng ta cần cung cấp kiến thức về xây dựng gia đình như kỹ năng sống cho con cái; trong đó việc công tác tuyên truyền, giáo dục về quan hệ tình dục an toàn, sử dụng các biện pháp tránh thai cho lứa tuổi vị thành niên là đặc biệt cần thiết và quan trọng.

Tuyên truyền mọi người thực hiện nếp sống văn minh, cảnh báo các nguy cơ và hậu quả về mất cân bằng giới tính khi sinh... thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng tình làng nghĩa xóm, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, Hội KHHGĐ Việt Nam đã có những hoạt động thiết thực với 7 ưu tiên chiến lược về vận động, cung cấp dịch vụ và tư vấn chăm sóc SKSS vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, giảm tỉ lệ nạo phá thai và phá thai không an toàn, làm mẹ an toàn, nâng cao năng lực cán bộ Hội.

Ngoài ra, Hội cũng rất chú trọng trong công tác tuyên truyền với hàng chục nghìn buổi truyền thông và cung cấp trên 10 triệu tài liệu truyền thông đến cộng đồng, tổ chức Diễn đàn Quốc gia về SKSS vị thành niên/thanh niên, xây dựng các chuyên mục về gia đình, giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản,… trên Báo Gia Đình Việt Nam trong những năm qua.

Trong giai đoạn mới, Hội KHHGĐ Việt Nam tiếp tục phải gánh vác những trọng trách mới, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, thay đổi nhiều hơn nữa. Cụ thể, Hội đã có định hướng và nhiệm vụ chủ yếu: Nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc thực hiện các chiến lược, chương trình quốc gia về SKSS/KHHGĐ và Phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Phát huy hơn nữa vai trò trong công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số.

Đặc biệt, Hội KHHGĐ Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc hướng đến các nhóm đặc thù là người nghèo, vị thành niên/thanh niên, các địa bàn vùng khó khăn. Duy trì mức sinh hợp lý, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Nâng cao chất lượng dân số; Già hóa và thích ứng với già hóa; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, quản lý và phân bố dân cư... Từng bước thí điểm và triển khai hỗ trợ nhóm đối tượng mới là đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính (LGBT). Mở rộng các mô hình truyền thông về chăm sóc SKSS/SKTD tại các tỉnh/thành.

 ->Báo Gia đình Việt Nam lan tỏa tốt những thông tin hữu ích, nhân văn

Xem thêm: Báo Gia đình Việt Nam trao tặng quà Tết cho hộ dân nghèo

Bình luận