Cổ phiếu VCB liên tục nằm trong top 3 doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất thị trường.

Lê Tiến Hưng  - Chủ nhật, 22/10/2017, 08:51 AM
Sáng 21/10, Ngân hàng Vietcombank đã tổ chức Hội ghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2017

Hội nghị đã nghe ông Phạm Quang Dũng, Tổng Giám đốc Vietcombank báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh các tháng cuối năm 2017.

anh3

 Cổ phiếu VCB liên tục nằm trong top 3 doanh nghiệp có mức vốn hóa ớn nhất thị trường.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, Vietcombank đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, bám sát diễn biến thị trường, quán triệt các phương châm và quan điểm chỉ đạo điều hành đã đề ra từ đầu năm, toàn hệ thống đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những kết quả hết sức tích cực trên mọi mặt hoạt động: quy mô tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, thu từ hoạt động phi tín dụng tăng mạnh...

Nhờ đó, lợi nhuận đạt kết quả cao, các tỷ suất sinh lời được cải thiện: lợi nhuận trước thuế trước dự phòng đạt 12.186 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế (riêng lẻ) đạt 7.687 tỷ đồng, tăng 24,4% so cùng kỳ, cao nhất trong các ngân hàng tại Việt Nam. Tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 1,13%, giảm 0,4% so với đầu năm. Cổ phiếu VCB liên tục nằm trong top 3 doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất thị trường.

anh2

 Hội nghị đã nghe ông Phạm Quang Dũng, Tổng Giám đốc Vietcombank báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh các tháng cuối năm 2017.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã khái quát những kết quả nổi bật, những chuyển dịch mạnh mẽ mà toàn hệ thống Vietcombank đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017, đồng thời ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của toàn hệ thống Vietcombank đã chung sức, đồng lòng cùng phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Chủ tịch HĐQT đã định hướng các giải pháp chính để triển khai thành công nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian còn lại của năm 2017 và yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quán triệt để triển khai hiệu quả tại từng đơn vị, nỗ lực để đóng góp vào kết quả chung của Vietcombank.

Ban lãnh đạo Vietcombank cũng yêu cầu các chi nhánh quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của NHNN về tăng cường bảo đảm an ninh, tăng cường phòng chống ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động…; Đề án tái cơ cấu VCB đến năm 2020, các tiểu Đề án và Chương trình hành động thực hiện Đề án…

Với những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017, hệ thống Vietcombank vững tin sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra cho cả năm; tiếp tục củng cố thế và lực mới cho một giai đoạn phát triển mới. 

Bình luận