Có thể thay hợp đồng thử việc bằng hợp đồng học việc?

Thứ ba, 20/11/2018, 15:36 PM
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Bạn đọc: Vũ Hải - Thanh Hóa đặt câu hỏi: Trước đây người lao động (NLĐ) được tuyển dụng sẽ ký hợp đồng thử việc, được hưởng 85% lương cơ bản. Nay Công ty tôi thay đổi chính sách, không ký hợp đồng thử việc mà ký hợp đồng học việc (thời gian học việc không được hưởng lương). Đề nghị Luật sư tư vấn, việc người sử dụng lao động (NSDLĐ) thay đổi hình thực hợp đồng như trên có đúng luật không?

7X7A0290

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty TNHH Luật Everest (Tổng đài tư vấn 19006198) trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 có liên quan để anh (chị) tham khảo, như sau:

“NSDLĐ và NLĐ có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc” (khoản 1 Điều 26).

“Tiền lương của NLĐ trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó” (Điều 28).

“Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì NSDLĐ phải giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với NLĐ” (khoản 1 Điều 29).

 “Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được NSDLĐ trả lương theo mức do hai bên thoả thuận” (khoản 2 Điều 61).

“Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết HĐLĐ khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này” (khoản 3 Điều 61).

Từ các quy định trên, có thể thấy:

Một là, giữa hợp đồng học nghề (để sau đó người học nghề làm việc cho NSDLĐ) và thử việc khác nhau về bản chất, nên quyền lợi, nghĩa vụ của các bên trong mỗi loại hợp đồng sẽ khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu, điều kiện sản xuất kinh doanh, NSDLĐ có thể chọn hình thức ký hợp đồng thử việc hoặc học nghề (luật không cấm).

Hai là, về tiền công, thù lao. NLĐ trong thời gian thử việc được hưởng ít nhất bằng 85% mức lương của công việc đó (nếu làm việc chính thức). Đối với trường hợp học nghề, nếu người học nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được NSDLĐ trả lương theo mức do hai bên thoả thuận (nếu NSDLĐ không trả lương trong trường hợp này là trái luật).

Ba là, về hệ quả. Khi việc làm thử đạt yêu cầu, NSDLĐ phải giao kết HĐLĐ với NLĐ. Khi hết thời hạn học nghề, hai bên phải ký kết HĐLĐ khi đủ các điều kiện theo quy định.

Bình luận