Công an Cần Thơ bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngọc Hậu  - Thứ tư, 02/10/2019, 09:35 AM
Ngày 1/10, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận – Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ dự và chủ trì buổi lễ.

ca2

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận – Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Lớp bồi dưỡng chính trị diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 1/10 đến ngày 10/10) với sự tham gia của 29 học viên là đảng viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an thành phố.

ca1

Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị

Lớp học nhằm bồi dưỡng cho các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lỗi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, công tác xây dựng đảng ở cơ sở vấn đề xây dựng về đạo đức và nhiệm vụ rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận yêu cầu học viên phải đảm bảo thời gian lên lớp, học tập nghiêm túc, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân; chú ý theo dõi, lắng nghe, tiếp thu bài giảng, kết hợp với nghiên cứu tài liệu có liên quan, đảm bảo tích lũy đủ kiến thức để trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình luận