MobiFone đã sẵn sàng cho dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số (MNP)

MobiFone đã sẵn sàng cho dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số (MNP)

Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã sẵn sàng các điều kiện cho việc chính thức triển khai cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số (MNP)

Viettel, MobiFone cắt liên lạc thuê bao 11 số từ hôm nay