Facebook, Instagram sập tại nhiều nước trên thế giới

Facebook, Instagram sập tại nhiều nước trên thế giới

Không chỉ vào khung giờ chiều tối ngày 14/4 tại Việt Nam mà người dùng ở nhiều nước trên thế giới cũng gặp phải sự cố tương tự.

Chỉ bằng Facebook, nữ quái sinh năm 1996 lừa đảo hơn 70 tỷ đồng