Huawei và đối tác đạt được sự tương tác 5G NR trong môi trường nhà mạng đầu tiên

Huawei và đối tác đạt được sự tương tác 5G NR trong môi trường nhà mạng đầu tiên

Deutsche Telekom, Intel và Huawei vừa thực hiện thành công cuộc thử nghiệm khả năng tương tác và phát triển 5G (IODT) đầu tiên trên thế giới

Huawei đẩy nhanh tiến trình tiêu chuẩn 5G NR