Vị trí xếp hàng mua iPhone Xs được rao bán với giá 3,4 triệu đồng

Vị trí xếp hàng mua iPhone Xs được rao bán với giá 3,4 triệu đồng

Những người xếp hàng tại Apple Store Singapore trước ngày iPhone Xs mở bán đang…bán lại vị trí xếp hàng với giá khoảng 3,4 triệu đồng.

Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam