Hé lộ giá iPhone Xs Max chính hãng tại Việt Nam: 43 triệu đồng

Hé lộ giá iPhone Xs Max chính hãng tại Việt Nam: 43 triệu đồng

Bộ 3 iPhone 2018 gồm: iPhone XR, iPhone Xs, iPhone Xs Max đang đã có ngày đặt hàng chính thức, giá bán dự kiến trên 1 trang bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam.

Xuất hiện iPhone XS đầu tiên trên thế giới gắn đồng hồ cơ giá 130 triệu đồng