Thứ tư, 22/01/2020

Công Phượng hăng hái tập luyện