Thứ năm, 02/04/2020

Công ty cổ phần công nghệ cao Việt Đức

  • Bộ Y tế thu hồi giấy chứng nhận ATTP đối với 02 doanh nghiệp
    Tin tức 1 năm trước

    Hai doanh nghiệp bị Cục ATTP (Bộ Y tế) thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP là Công ty cổ phần BIOLIFE và Công ty cổ phần công nghệ cao Việt Đức.