Thứ năm, 02/04/2020

COVID19 Ngân

  •  SHB ủng hộ 5 tỷ đồng chung tay phòng chống dịch COVID-19
    Tin tức 2 tuần trước

    Ngày 19/3/2020, nhằm chung tay cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã trao ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTU MTTQ).