Củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

P.V  - Thứ hai, 28/12/2020, 16:31 PM
Quyết định số 1848/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cần hướng đến mục tiêu bảo đảm đầy đủ, đa dạng, kịp thời, an toàn, thuận tiện, có chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Mục tiêu cụ thể của chương trình là 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, hỗ trợ sinh sản, dự phòng vô sinh tại cộng đồng, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện tại đạt 50% năm 2025, đạt 52% năm 2030 và giảm 2/3 số vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn.

Dan soVY

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, 75% cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, bao gồm cả khu vực ngoài công lập vào năm 2025, đạt 90% vào năm 2030. Đồng thời, trên 95% cấp xã tiếp tục triển khai cung ứng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng thông qua đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản vào năm 2025, đạt 100% năm 2030; 75% trạm y tế thuộc vùng mức sinh cao đủ khả năng cung cấp các biện pháp tránh thai theo quy định vào năm 2025, đạt 95% năm 2030.

Theo chương trình, Việt Nam phấn đấu có trên 95% cấp huyện có cơ sở y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới vào năm 2025, đạt 100% năm 2030. Và trên 95% cấp xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai.

Về đối tượng thụ hưởng chương trình, gồm nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chú trọng vị thành niên, thanh niên, người lao động tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Đối tượng tác động là người dân trong toàn xã hội, ban ngành đoàn thể, cán bộ y tế, dân số, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chương trình.

Chương trình nêu rõ về giải pháp để thực hiện mục tiêu, trong đó, rà soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Ban hành Nghị quyết, quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình, nghiên cứu phân tích thị trường kịp thời, ban hành chính sách phù hợp về kế hoạch hóa gia đình, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn. Thử nghiệm, phổ biến các kỹ thuật mới, hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

unnamed

Bên cạnh đó, về nhóm giải pháp tuyên truyền vận động, thay đổi hành vi, định kỳ cung cấp thông tin, vận động cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ nguồn lực. Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Đa dạng hóa các loại hình truyền thông, chú trọng kênh thông tin đại chúng, các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng vùng miền, địa phương. Tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại trong tuyên truyền, vận động về kế hoạch hóa gia đình, lồng ghép với các hoạt động truyền thông của các chương trình, đề án khác.

Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới và giới tính trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi. Tăng cường tư vấn trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Tư vấn tại cộng đồng về tình dục an toàn, hệ lụy của phá thai, hỗ trợ sinh sản, dự phòng vô sinh.

Về phát triển mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình: Củng cố mạng lưới cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ở các cấp; đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, ưu tiên đầu tư cho vùng mức sinh cao. Đào tạo liên tục cho người cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tư vấn, theo dõi, quản lý đối tượng và cung cấp biện pháp tránh thai phi lâm sàng tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, thí điểm mô hình hỗ trợ sinh sản, dự phòng, tầm soát vô sinh cho nhóm dân số trẻ, can thiệp, điều trị sớm một số nguyên nhân dẫn đến vô sinh. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống tin quản lý hậu cần phương tiện tránh thai và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về công tác kế hoạch hóa gia đình, kiểm định chất lượng phương tiện tránh thai, cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

thh

Ngoài ra, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình, huy động toàn bộ hệ thống y tế, dân số tham gia thực hiện chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao, ưu tiên đảm bảo hoạt động ở tuyến cơ sở, vùng khó khăn có mức sinh cao.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung của chương trình, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, bổ sung, ban hành các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Đồng thời, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai chương trình. Kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bình luận