Thứ ba, 10/12/2019

cuộc sống vô thường

  • Còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì?
    NGẪM 1 tháng trước

    Cuộc đời này thật mong manh, vậy có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi nếu chỉ còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì?