Thứ tư, 15/07/2020

Cười ngất nghe con trai Xuân Bắc lý sự: "Bố là gừng sĩ không phải nghệ sĩ"

Giải trí 10 tháng trước

"Đấy không phải nghệ sĩ mà là gừng sĩ. Nghệ với gừng đúng là cùng loài thật nhưng nghệ màu vàng và có mùi kinh hơn", Bi Béo lý giải.

An Nguyên  
BÌNH LUẬN