Thứ năm, 27/02/2020

cướp giật tại Hà Nội

  • Túng tiền tiêu, anh em họ rủ nhau đi... cướp giật
    Tin tức 2 tháng trước

    Quang và Tú là anh em họ, khi túng tiền tiêu, cả hai rủ nhau đi cướp và bị người dân bắt giữ.