Thứ ba, 17/09/2019

Đại học FLC tại Quảng Ninh

  • Chuẩn bị khởi công Đại học FLC tại Quảng Ninh
    Kinh tế 1 tháng trước

    Sau khi được Chính phủ chấp thuận chủ trương thành lập ngày 3/6/2019, dự kiến trường Đại học FLC sẽ chuẩn bị được khởi công tại Quảng Ninh trong ngày 25/8 sắp tới.