Thứ hai, 19/08/2019 23:05:50

Đại học Kansas

  • Dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh chóng qua thức ăn chăn nuôi?
    Tin tức 5 tháng trước

    Nghiên cứu của Đại học Kansas cho thấy, sự lây lan nhanh chóng của dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc và châu Âu chủ yếu thông qua thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi