Thứ tư, 27/05/2020

dàn cảnh để cướp

  • Dùng trẻ em dựng hiện trường tai nạn giả để cướp tài sản
    Tin tức 6 tháng trước

    Cơ quan công an cảnh báo thủ đoạn các đối tượng tự tạo ra những tình huống buộc người tham gia giao thông phải dừng phương tiện như cho trẻ em ngồi, đóng giả người tai nạn nằm trên đường... rồi cướp tài sản.