Quận Bình Thủy - TP Cần Thơ thực hiện tốt công tác Dân vận

Quận Bình Thủy - TP Cần Thơ thực hiện tốt công tác Dân vận

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận giữ vai trò then chốt trong việc phát huy nội lực cho tăng trưởng kinh tế, giữ vững sự ổn định của xã hội nên Đảng bộ, Chính quyền quận Bình Thủy hết sức chú trọng và hoàn thành tốt công tác này.

Giám đốc Công an Cần Thơ thăm, tặng quà gia đình chính sách quận Bình Thủy