Mùa diễn mới và bước chuyển mình ấn tượng của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời

Mùa diễn mới và bước chuyển mình ấn tượng của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời

Tháng 9/2017, Nhạc trưởng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (Sun Symphony Orchestra-SSO), được thành lập, dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Sun Group.

Buổi hòa nhạc mở màn mùa diễn mới đầy ấn tượng của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời