Sơ tuyển Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019: Nhiều ứng viên sáng giá

Sơ tuyển Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019: Nhiều ứng viên sáng giá

Ngày 05/05 vừa qua, sơ tuyển mở rộng Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu (HHBSVTC) 2019 đã diễn ra thành công rực rỡ tại Hải Phòng.

Sơ tuyển mở rộng Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019 tại Đà Nẵng