Hơn 3000 thí sinh đăng ký tham gia Trại hè Bóng đá thiếu niên Toyota 2018

Hơn 3000 thí sinh đăng ký tham gia Trại hè Bóng đá thiếu niên Toyota 2018

Vòng sơ tuyển của Trại hè Bóng đá thiếu niên Toyota 2018 chính thức kết thúc tại Hà Nội với tổng số thí sinh đăng ký là 3.120 em trên cả nước

Khởi động Trại hè Bóng đá thiếu niên Toyota 2018