Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời đồng hành Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Hòa tấu Thính phòng Việt Nam 2019

Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời đồng hành Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Hòa tấu Thính phòng Việt Nam 2019

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời - Sun Symphony Orchestra chính thức đồng hành cùng cuộc thi quốc tế đầu tiên của Việt Nam tổ chức về lĩnh vực Violin và hòa tấu Thính phòng.

Tập đoàn Sun Group bảo trợ chính cho Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời - Sun Symphony Orchestra