Những thiết bị nào của Apple được lên đời iOS 12?

Những thiết bị nào của Apple được lên đời iOS 12?

Ngày 17/9, iOS 12 sẽ chính thức được phát hành. Liệu iPhone của bạn có thể cập nhật lên iOS 12?

Điểm danh những tính năng ấn tượng nhất trên iOS 12