Đánh giá chi tiết, thông số, giá cả Honda Civic 2018 tại Việt Nam

Đánh giá chi tiết, thông số, giá cả Honda Civic 2018 tại Việt Nam

Honda Civic 2018-2019 tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan được bán với 3 phiên bản Civic 1.8 E CVT, Civic 1.5 G CVT và Civic 1.5 L CVT.

Honda Airblade smartkey có giá bán bao nhiêu?