Đầu số 03, 05, 07, 08 là của mạng nào?

Gia Hân (tổng hợp)  - Thứ tư, 12/09/2018, 15:56 PM

Đổi mã vùng điện thoại cố định, di động có thêm 5 đầu số mới là đầu số 03, 05, 07, 08. Cụ thể, các đầu số này sẽ thuộc về nhà mạng nào?

Đầu số 03, 05, 07, 08 sẽ được chia đều cho các nhà mạng Vinaphone, MobiFone, Viettel...

Capture

Đổi mã vùng điện thoại cố định, di động có thêm 5 đầu số mới là đầu số 03, 05, 07, 08. 

-> Làm thế nào để giữ danh bạ khi chuyển thuê bao 11 số sang 10 số?

Sau khi việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định được hoàn thành, sẽ thu được 6 đầu số, trong đó 5 đầu số sẽ được chuyển sang để phát triển thuê bao điện thoại di động.

Các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã bắt đầu tiến hành chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Kế hoạch chuyển đổi này hoàn thành sẽ thu được 6 đầu số gồm 3, 4, 5, 6, 7, và 8, trong đó 5 đầu số sẽ được chuyển sang để phát triển thuê bao điện thoại di động.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, riêng đầu số 6 (hiện một phần kho số đã được sử dụng cho ngành công an) sẽ được sử dụng cho các tổ chức cơ quan Nhà nước, bộ ngành, cho điện thoại vệ tinh…, còn lại 5 đầu số sẽ được dùng cho nhu cầu phát triển điện thoại di động.

Thực tế, đến thời điểm hiện tại, một số mã mạng của đầu số 8 (08 - số cố định của Tp.HCM) đã được Cục Viễn thông cấp phát cho các mạng lớn sử dụng, như mã mạng 086 của Viettel, 088 của VinaPhone và 089 của MobiFone.

Cụ thể các đầu số 03, 05, 07, 08 sẽ thuộc các nhà mạng sau:

Đầu số 08 là của nhà mạng Vinaphone

Đầu số 0123 > sẽ chuyển thành 083

Đầu số 0124 > sẽ chuyển thành 084

Đầu số 0125 > sẽ chuyển thành 085

Đầu số 0127 > sẽ chuyển thành 087

Đầu số 0129 > sẽ chuyển thành 080

Đầu số 07 là của nhà mạng Mobifone

Đầu số 0120 > sẽ chuyển thành 070

Đầu số 0121 > sẽ chuyển thành 079

Đầu số 0122 > sẽ chuyển thành 077

Đầu số 0126 > sẽ chuyển thành 076

Đầu số 0128 > sẽ chuyển thành 078

Đầu số 03 là của nhà mạng Viettel

Đầu số 0162 > sẽ chuyển thành 032

Đầu số 0163 > sẽ chuyển thành 033

Đầu số 0164 > sẽ chuyển thành 034

Đầu số 0165 > sẽ chuyển thành 035

Đầu số 0166 > sẽ chuyển thành 036

Đầu số 0167 > sẽ chuyển thành 037

Đầu số 0168 > sẽ chuyển thành 038

Đầu số 0169 > sẽ chuyển thành 039

 

Đầu số 05 là của nhà mạng Vietnamobile

Đầu số 0186 -> sẽ chuyển thành 0565

Đầu số 01866 > sẽ chuyển thành 0566

Đầu số 01867 > sẽ chuyển thành 0567

Đầu số 01868 > sẽ chuyển thành 05668

Đầu số 01869 > sẽ chuyển thành 0569

Đầu số 01882> sẽ chuyển thành 0582

Xem thêm: Jack Ma nhắn nhủ với giới trẻ

Bình luận