Thứ bảy, 30/05/2020

đấu thầu xã Đại Đình

  • UBND xã Đại Đình (Vĩnh Phúc): Đầu tư công có tỷ lệ tiết kiệm thấp
    Bạn đọc 3 tháng trước

    Theo phản ánh của bạn đọc về việc một số gói thầu do UBND xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư có tỷ lệ tiết kiệm thấp. Dư luận đặt hoài nghi liệu có chuyện “bắt tay" giữa chủ đầu tư và đơn vị trúng thầu?.