Thứ tư, 08/04/2020

dạy con phát triển các kỹ năng

  • 6 kỹ năng hữu ích cần cho trẻ học trước 18 tuổi
    Sống + 9 tháng trước

    Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự lập, chơi nhạc cụ... có thể mang lại niềm vui cho bản thân và những người xung quanh, giúp trẻ xây dựng tính kiên nhẫn, sự tự tin.