Thứ sáu, 13/12/2019

Đẩy nhanh tiến độ

  • Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển thành phố
    Tin tức 2 tháng trước

    Dự án 3 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần chỉnh trang đô thị và bảo vệ vùng lõi của TP Cần Thơ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

  • TNR GoldSeason đẩy nhanh tiến độ dịp cuối năm
    Kinh tế 1 năm trước

    Là một trong những dự án nổi bật được vinh dự nhận được giải thưởng “Dự án Khu dân cư có thiết kế tốt nhất Đông Nam Á” của DOT Property năm 2017.