Thứ hai, 20/05/2019 22:43:10

Đẹp kỳ ảo vườn hoa tulip ở xứ sở Cầu Vàng

Kinh tế 2 tháng trước

Xứ sở Cầu Vàng mùa tháng 3, cả triệu bông tulip đang bừng nở muôn sắc màu, đủ kiểu loại.

PV  
BÌNH LUẬN