Di sản dùng vào việc thờ cúng thì có được chia thừa kế không?

Thứ hai, 26/02/2018, 10:52 AM
Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế.

Bạn đọc Hoàng Hòa - Hà Nam đặt câu hỏi: Vì tuổi đã cao, tôi muốn lập di chúc với nội dung như sau: Các tài sản tôi hiện có để lại cho con, riêng căn nhà đứng tên tôi được giao cho con trai tôi thực hiện việc thờ cúng không được chuyển nhượng cho người khác. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có quyền để lại phần di sản thờ cúng như vậy không?

di san chia thua ke

Hình ảnh minh họa

Trả lời: Pháp luật thừa nhận và bảo hộ quyền lập di chúc của công dân. Tuy nhiên, nội dung di chúc phải dựa trên các quy định pháp luật, tuân thủ các điều kiện của pháp luật mới có hiệu lực.

Điều 645 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền để lại di sản dùng vào việc thờ cúng như sau:

"Di sản dùng vào việc thờ cúng: 1. Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng. Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng. Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

2. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng."

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, anh (chị) có quyền để lại một phần di sản để dùng vào việc thờ cúng và chỉ định con trai anh (chị) quản lý phần di sản này. Tuy nhiên, nếu toàn bộ di sản của anh (chị) không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của anh (chị) để lại thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Luật sư Nguyễn Thị Yến - Công ty Luật TNHH Everest (Tổng đài tư vấn 1900 6198) 

Bình luận