Thứ năm, 02/04/2020

Điều dưỡng Đặng Quốc Bảo

  • Xin lỗi vợ và các con nếu ba lỡ mắc COVID-19
    Gia đình 1 tuần trước

    Khi chuẩn bị nhận nhiệm vụ vào làm việc tại khu cách ly ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, điều dưỡng Đặng Quốc Bảo đã viết sẵn dòng lưu bút xin lỗi nếu mình lỡ nhiễm COVID-19.