Doanh nghiệp có được loại trừ khoản nợ khó đòi khi tính thuế thu nhập?

PV (t/h)  - Thứ hai, 13/04/2020, 15:30 PM
Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, không đòi được nợ từ đối tác bởi ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Vậy, khoản nợ này có được trừ trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Theo Khoản , Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC thì đối tượng lập dự phòng là các khoản nợ phải thu (bao gồm các khoản doanh nghiệp đang cho vay và khoản trái phiếu chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán mà doanh nghiệp đang sở hữu) đã quá hạn thanh toán và các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng doanh nghiệp không thu hồi được đúng hạn, đồng thời bảo đảm điều kiện sau:

huong-dan-xu-ly-khoan-no-phai-thu-kho-doi-theo-thong-tu-moi-nhat

Các khoản nợ do cá nhân, tổ chức gặp khó khăn bởi Covid-19 mà không có khả năng chi trả nói riêng và khoản nợ khó đòi khác nói chung nếu thỏa mãn nội dung trên thì sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

1 - Phải có chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả, bao gồm:

Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết nợ; Bản thanh lý hợp đồng (nếu có); Đối chiếu công nợ; trường hợp không có đối chiếu công nợ thì phải có văn bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã gửi (có dấu bưu điện hoặc xác nhận của đơn vị chuyển phát).

- Bảng kê công nợ; Các chứng từ khác có liên quan (nếu có).

2 - Phải có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi:

- Nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán từ 6 tháng trở lên (tính theo thời hạn trả nợ gốc ban đầu theo hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ khác, không tính đến thời gian gia hạn trả nợ giữa các bên), doanh nghiệp đã gửi đối chiếu xác nhận nợ hoặc đôn đốc thanh toán nhưng vẫn chưa thu hồi được nợ.

- Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp thu thập được các bằng chứng xác định đối tượng nợ có khả năng không trả được nợ đúng hạn; như là có bằng chứng xác định tổ chức kinh tế đã phá sản, đã mở thủ tục phá sản, đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh; đối tượng nợ đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) hoặc đã chết hoặc khoản nợ đã được doanh nghiệp yêu cầu thi hành án nhưng không thể thực hiện được do đối tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú; khoản nợ đã được doanh nghiệp khởi kiện đòi nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết vụ án thì doanh nghiệp tự dự kiến mức tổn thất không thu hồi được (tối đa bằng giá trị khoản nợ đang theo dõi trên sổ kế toán) để trích lập dự phòng.....

Vậy, các khoản nợ do cá nhân, tổ chức gặp khó khăn bởi Covid-19 mà không có khả năng chi trả nói riêng và khoản nợ khó đòi khác nói chung nếu thỏa mãn nội dung trên thì sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bình luận