Doanh nghiệp khai thác khoáng sản nợ thuế, chính quyền Cao Bằng đừng để "nhờn luật"

An Nhiên (Theo TCDN/ TH)  - Thứ sáu, 23/08/2019, 10:00 AM
Hàng loạt các công ty khai thác khoáng sản ở Cao Bằng đang nợ thuế, trong đó có 35 doanh nghiệp nợ thuế kéo dài gần 180 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Thuế Cao Bằng, đến hết tháng 7/2019, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng còn nợ thuế, tiền phạt chậm nợ 182,4 tỷ đồng. Trong đó có 35 doanh nghiệp nợ thuế kéo dài gần 180 tỷ đồng, chiếm 97,7% tổng số nợ của các doanh nghiệp.

ktks-0920

Các doanh nghiệp khai khoáng ở Cao Bằng nợ thuế kéo dài lên đến cả trăm tỷ đồng

Đặc biệt, có 5 doanh nghiệp có số nợ lớn từ trên 10 tỷ đến gần 40 tỷ đồng có số nợ 105,8 tỷ đồng, chiếm 58% tổng số nợ của các doanh nghiệp, trong đó: Công ty TNHH MTV Tài nguyên khoáng sản Hối Thăng nợ 39,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Bảo Lâm nợ 23,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Cao Bằng nợ 17,9 tỷ đồng; Công ty Than cốc và Khoáng sản Việt Trung nợ 14,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Khoáng sản Đông Bắc nợ 10,5 tỷ đồng.

Có 20 doanh nghiệp nợ từ trên 1 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng với số nợ 65,3 tỷ đồng, chiếm 35,8% tổng số nợ của các doanh nghiệp, bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Đông Bắc nợ 8,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư phát triển HT Cao Bằng nợ 7,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây lắp 86 nợ hơn 6 tỷ đồng; Công ty cổ phần Công nghiệp Măng gan Cao Bằng nợ 5,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần Cơ khí xây lắp công nghiệp nợ 4,9 tỷ đồng...

Ngoài ra, 10 doanh nghiệp có số nợ dưới 1 tỷ đồng có tổng số nợ 8,7 tỷ đồng, chiếm 4,8% tổng số nợ của các doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần Bia nợ 972,4 triệu đồng; Công ty TNHH Toàn Đông nợ 964,4 triệu đồng; Công ty Xây dựng thương mại Thông Thăng nợ 963,8 triệu đồng; Công ty cổ phần Xây dựng giao thông II nợ 962 triệu đồng; Công ty cổ phần Xây dựng giao thông I nợ 930 triệu đồng...

Trước thực tế trên, câu hỏi đang được dư luận đặt ra, tại sao chính quyền tỉnh Cao Bằng không xử lý nghiêm minh đối với các doanh nghiệp cố tình nợ thuế? Trong trường hợp cần thiết phải thu hồi giấy phép và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bình luận