Hô biến chiếc xe tải thô kệch thành vườn hoa - cuộc thi kỳ lạ tại Nhật Bản

Hô biến chiếc xe tải thô kệch thành vườn hoa - cuộc thi kỳ lạ tại Nhật Bản

Những chiếc xe tải ngày thường chở những vật liệu xây dựng, đất, đá...nay biến thành những khu vườn tí hon với lối đi rải sỏi, hồ nước, căn nhà nhỏ...đậm văn hóa Nhật.

Xe máy tuyệt đối không được đi song song xe tải ngày nắng, vì sao?