Quận Ô Môn - Cần Thơ: Điểm sáng về cải cách hành chính

Quận Ô Môn - Cần Thơ: Điểm sáng về cải cách hành chính

Thời gian qua, lãnh đạo quận Ô Môn và các cơ quan, ban ngành đã nghiên cứu, ban hành nhiều chương trình, giải pháp nhằm cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền thân thiện.

Thừa Thiên Huế giảm 50% cước thủ tục hành chính trực tuyến, phòng lây nhiễm Covid-19