Thanh Hóa: Phát hiện phòng khám tuồn rác thải y tế ra ngoài môi trường

Thanh Hóa: Phát hiện phòng khám tuồn rác thải y tế ra ngoài môi trường

Ngày 16/11, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa lập biên bản một phòng khám răng trên TP tuồn rác thải y tế ra môi trường.

Vụ kỷ luật, đuổi học sinh ở Thanh Hóa “Hiệu trưởng xin rút kinh nghiệm”