Thợ lặn Mỹ dũng cảm gỡ móc câu cứu cá mập

Thợ lặn Mỹ dũng cảm gỡ móc câu cứu cá mập

Người thợ lặn nhanh chóng phát hiện con cá mập đang bị vướng lưới câu, và sau đó đã cố gắng gỡ lưới câu cho con cá mập.

Đội bóng nhí Thái Lan sẽ vào chùa tu tập để tưởng nhớ thợ lặn đã hy sinh