Vaccine COVID-19 được phân phối về các đơn vị như thế nào?

Vaccine COVID-19 được phân phối về các đơn vị như thế nào?

14 địa phương, đơn vị và 21 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 sẽ được phân phối vắc xin để tiêm chủng trong đợt đầu tiên.

2 ca mắc COVID-19 tại Kiên Giang là người nhập cảnh