Đánh bạn của con vì cái mũ: Chuyện con trẻ mất lòng người lớn

Đánh bạn của con vì cái mũ: Chuyện con trẻ mất lòng người lớn

Trong nhiều trường hợp, cha mẹ phải là người cực kỳ tinh tế và khéo léo để giải quyết tình huống tránh gây ra những bất hòa không đáng có.

Vụ học sinh bị bố của bạn cùng lớp đánh nhập viện: Công an vào cuộc