Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc lây nhiễm Covid-19 từ cơ sở cách ly

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc lây nhiễm Covid-19 từ cơ sở cách ly

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã gọi điện thoại cho lãnh đạo TPHCM và Bộ Y tế để có biện pháp mạnh hơn. “Tôi yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm về việc lây nhiễm này, ở bộ phận nào, cá nhân nào trong thực hiện quy trình cách ly. Cơ quan nào chịu trách nhiệm”, Thủ tướng nêu rõ.