Hội KHHGĐ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 6

Hội KHHGĐ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 6

Hội KHHGĐ Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2014 – 2019 đánh giá nhiều vấn đề quan trọng 6 tháng đầu năm.

Những dấu ấn nổi bật của Hội KHHGĐ Việt Nam sau 25 năm ra đời và phát triển