Ứng viên PCT truyền thông VFF: “Cần ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác truyền thông”

Ứng viên PCT truyền thông VFF: “Cần ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác truyền thông”

Nếu chúng ta áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý sẽ tăng tính minh bạch, hiệu quả, phát huy được các giá trị tài sản vô hình trong bóng đá, ông Lương Hoàng Hưng bày tỏ.

Diễn biến mới nhất liên quan nghi vấn Phó Chủ tịch VFF mua dâm