Chi đoàn TTĐ miền Tây 3 với nhiều hoạt động ý nghĩa tháng Thanh niên

Chi đoàn TTĐ miền Tây 3 với nhiều hoạt động ý nghĩa tháng Thanh niên

Trong 2 ngày 23 - 24/3/2018, Chi đoàn TTĐ miền Tây 3 đã phối hợp với Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên.