Quốc hội chính thức thông qua Luật cạnh tranh (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật cạnh tranh (sửa đổi)

Ngày 12/6/2018, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV đã chính thức thông qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành là 95,28% số các đại biểu.

Quốc hội biểu quyết điều chỉnh thời gian thông qua dự Luật Đặc khu, kêu gọi Nhân dân tin tưởng