Đoàn Thanh niên PTC4 tổ chức Hội thảo 'cách mạng công nghiệp 4.0” 

Đoàn Thanh niên PTC4 tổ chức Hội thảo "cách mạng công nghiệp 4.0” 

Chiều ngày 26/4/2018, Đoàn TN PTC4 đã tổ chức hội thảo với Trường ĐHBK TP.HCM với chủ đề “Cơ hội và thách thức đối với thanh niên trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.