Phát lộ mộ cổ thời Trần tại Quảng Ninh

 Phát lộ mộ cổ thời Trần tại Quảng Ninh

Cuối tháng 12/2017, đơn vị thi công đường đã phát hiện ngôi mộ cổ thời triều Trần tại thôn Trại Lốc, xã An Sinh, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Cần làm rõ trách nhiệm thi công cầu để điện giật chết người ở Đông Triều