Sữa Nestlé Nesvita 5 loại đậu tiên phong sử dụng ống hút giấy bảo vệ môi trường

Sữa Nestlé Nesvita 5 loại đậu tiên phong sử dụng ống hút giấy bảo vệ môi trường

Tiếp nối thành công của nhãn hàng MILO trong việc sử dụng ống hút giấy. Bắt đầu từ tháng 6/2020, Công ty Nestlé Việt Nam áp dụng ống hút giấy cho dòng sản phẩm Sữa 5 Loại Đậu thuộc nhãn hàng Nesvita, thay cho ống hút nhựa thông thường.

Nestlé Việt Nam và La Vie tiếp tục hành động vì một tương lai không rác thải