Tình trạng trẻ em bị bệnh thủy đậu gia tăng ở Tp Hồ Chí Minh

Tình trạng trẻ em bị bệnh thủy đậu gia tăng ở Tp Hồ Chí Minh

Từ đầu tháng 2, số trẻ nhập viện do thủy đậu gia tăng, mỗi tuần có 7-9 trẻ nhập viện, trong đó trẻ dưới 3 tháng tuổi mắc bệnh khá nhiều, cá biệt có bé mới 9 ngày tuổi.

Cách phòng tránh bệnh thủy đậu