Trên 5.000 người tại Hà Nội phải cấp cứu trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trên 5.000 người tại Hà Nội phải cấp cứu trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về công tác khám, chữa bệnh trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Bộ Y tế sẽ cắt giảm trên 1000 điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế