Tự chế tạo phòng khử khuẩn toàn thân miễn phí cho người dân chống dịch

Tự chế tạo phòng khử khuẩn toàn thân miễn phí cho người dân chống dịch

Một người đàn ông ở Thừa Thiên Huế đã tự chế tạo Phòng khử khuẩn toàn thân đi động để mọi người được sử dụng miễn phí chống dịch Covid-19.

Việt Nam chế tạo thành công bộ Kít phát hiện Covid-19 chỉ trong 80 phút