Hậu Giang tích cực xây dựng các thiết chế văn hóa

Hậu Giang tích cực xây dựng các thiết chế văn hóa

Đến nay toàn tỉnh Hậu Giang đã có 506/539 ấp, khu vực được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỉ lệ 93,9%.

Ngành Công Thương Hậu Giang: Xuất nhập khẩu tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay