Triển lãm điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn 2020: Dấu ấn 10 năm

Triển lãm điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn 2020: Dấu ấn 10 năm

Từ ngày 18/9 đến 18/10/2020, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ giới thiệu đến công chúng Triển lãm Điêu khắc Hà Nội – Sài Gòn 2020.

VCCA triển lãm “Những giấc mơ kéo dài” và “Bên trong thành phố”