Hàng trăm y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực hiến máu cứu người

Hàng trăm y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực hiến máu cứu người

Hàng trăm y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần, bổ sung thêm nhiều đơn vị máu để điều trị bệnh.

"Bầu Đệ" thành công nhờ… không giống ai