Công an Cần Thơ xử lý 48 vụ xã hội đen cho vay nặng lãi

Công an Cần Thơ xử lý 48 vụ xã hội đen cho vay nặng lãi

Năm 2018, Công an Cần Thơ đã tập trung phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ theo kiểu “xã hội đen”.

Công an Cần Thơ trao nhà tình thương cho gia đình chính sách