Người hack Facebook Quang Hải có thể bị phạt 20 triệu đồng và chịu trách nhiệm hình sự

Người hack Facebook Quang Hải có thể bị phạt 20 triệu đồng và chịu trách nhiệm hình sự

Từ sự việc của Quang Hải, các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh, pháp luật ghi nhận quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Thái độ đối lập của bạn cái cũ và bạn gái mới khi Quang Hải bị hack Facebook