Chuyên gia Nhật tắm ở sông Tô Lịch, người dân Hà Nội bày tỏ vui mừng

Chuyên gia Nhật tắm ở sông Tô Lịch, người dân Hà Nội bày tỏ vui mừng

Trước sự chứng kiến của người dân, các cơ quan truyền thông, chuyên gia Nhật Bản trực tiếp xuống tắm tại sông Tô Lịch sau thời gian con sông này được xử lý ô nhiễm

Giải pháp căn cơ xử lý tận gốc ô nhiễm tại sông Tô Lịch