Siemens Healthineers giới thiệu hệ thống siêu âm ACUSON Sequoia, giải quyết thách thức trong siêu âm

Siemens Healthineers giới thiệu hệ thống siêu âm ACUSON Sequoia, giải quyết thách thức trong siêu âm

Một kỷ nguyên mới cho siêu âm đàn hồi mô và tăng cường độ tương phản giúp bác sĩ có thể đưa ra các phương thức thăm khám riêng cho từng bệnh nhân.

Trạm y tế đạt chuẩn phải làm được siêu âm, khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình