Ứng dụng gọi xe “be” đã hoàn thành khoảng 5 triệu chuyến xe và sẽ hiện diện ở 22 tỉnh thành phố

Ứng dụng gọi xe “be” đã hoàn thành khoảng 5 triệu chuyến xe và sẽ hiện diện ở 22 tỉnh thành phố

Theo kế hoạch, trong tháng 4 năm 2019, “be” sẽ tiếp tục hiện diện ở 5 tỉnh thành gồm Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ và Huế

Ứng dụng gọi xe “be” chung tay xây dựng văn hoá giao thông