Dân không mù, dư luận không lòa thưa ông Triệu Tài Vinh

Dân không mù, dư luận không lòa thưa ông Triệu Tài Vinh

Ông Triệu Tài Vinh có thể nói rằng ông không biết gì về chuyện này, người ta đã "gắp điểm bỏ tay con ông", nhưng xin thưa với ông: Dân không mù, dư luận không lòa.

Vụ hàng loạt con lãnh đạo ở Sơn La được nâng điểm: "Xử lý phải chờ chỉ đạo của tỉnh"