Thứ hai, 30/03/2020

đối xử công bằng

  • Kỳ thị người lao động vì mùi cơ thể, con trai nhận bài học nhớ đời về sự tử tế
    NGẪM 4 tháng trước

    Để xóa đi sự kỳ thị này cũng như giáo dục con về sự tự tế, một người cha ở Singapore đã sáng tác bộ truyện tranh với hy vọng giúp con trai ông hiểu rõ hơn về những người lao động nước ngoài.