Vừa bị xử phạt, công ty Mộc Hoa Đường vẫn thách thức cơ quan chức năng?

Vừa bị xử phạt, công ty Mộc Hoa Đường vẫn thách thức cơ quan chức năng?

Mặc dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt vì lỗi vi phạm, tuy nhiên công ty Mộc Hoa Đường vẫn tiếp tục quảng cáo rầm rộ và tự ý bắt mạch qua điện thoại cho khách hàng.

Sản phẩm TPCN Mộc Hoa Đường quảng cáo như "thần dược"?