Hà Nội: Cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để xây dựng vi phạm tràn lan ở phường Mai Dịch

Hà Nội: Cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để xây dựng vi phạm tràn lan ở phường Mai Dịch

UBND quận Cầu Giấy đã ban hành văn bản yêu cầu phường Mai Dịch kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình vi phạm TTXD mà Báo Gia đình Việt Nam đã phản ánh trước đó.

Hà Nội: Vi phạm xây dựng tràn lan ở phường Mai Dịch