Sai phạm tại Phòng khám đa khoa Quốc Tế: Khi nào cơ quan chức năng TP. HCM xử lý dứt điểm?

Sai phạm tại Phòng khám đa khoa Quốc Tế: Khi nào cơ quan chức năng TP. HCM xử lý dứt điểm?

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ ra hàng loạt sai phạm, vi phạm nghiêm trọng tại PKĐK Quốc Tế. Nhưng vì sao đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm?

Sở Y tế TP. HCM nói về PKĐK Quốc Tế (Bài 3): "Chúng tôi đang đấu tranh quyết liệt”