Bộ Y tế xử phạt hai doanh nghiệp dược do vi phạm về kinh doanh thuốc

Bộ Y tế xử phạt hai doanh nghiệp dược do vi phạm về kinh doanh thuốc

Hai doanh nghiệp bị xử phạt là Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Phương và Công ty Đông dược Á Châu do vi phạm về kinh doanh thuốc.

Xử phạt Công ty CP Dược phẩm OPC do vi phạm ghi nhãn mỹ phẩm Vaseline Pure